Veleprodaja

Svi potencijalni poslovni partneri, zainteresovani za naše proizvode, kupovine i bilo koji drugi vid poslovne saradnje, sve potrebne informacije mogu dobiti od našeg veleprodajnog odeljenja. Uzorci se mogu videti u izložbenom prostoru veleprodaje, a manji komadi i poneti. Klikom na link kontakt stranice načinićete prvi korak ka saradnji koja vodi uspehu.

Mreža distributera

S obziroim na to da Molde d.o.o. ima proizvodne kapacitete za plasman količina koje uveliko nadmašuju domaće tržište, svakodnevno širimo distributivnu mrežu na području Srbije i zapadnog Balkana. Zainteresovani za distribuciju naših proizvoda, entuzijasti čija je vizija ekonomske budućnosti u saglasju sa našom – dobrodošli su! Jednostavnim popunjavanjem obrasca na stranici mreža distributera stupićete u kontakt sa nama, a mi ćemo Vam se javiti sa bližim informacijama, u najkraćem mogućem roku.